Skip to main content

Hankintapalvelu

Hankimme asiakasvaatimukset täyttäviä koneistettavia raaka-aineita ja puolivalmisteita kokonaiskustannustehokkaasti hyödyntäen laajaa kontaktiverkostoamme Euroopan alueella.
Standardimuotoisissa materiaaleissa ohitamme välikäsiä ja tukkuportaita ostamalla materiaalia suoraan tuottajalta tai kulloinkin kilpailukykyisimmän hinnan tarjoavalta välittäjältä.
Tuotamme koneistuksessa tarvittavia puolivalmisteita kuten valuja ja takeita suoraan ulkomaisilta pitkäaikaisilta tiukat laatukriteerit täyttäviltä yhteistyökumppaneiltamme kokonaiskustannustehokkaissa erissä. Varastoimme materiaaleja tehtaallamme ja huolehdimme varasto-arvon sekä palvelutason pysymisestä yhdessä määritellyissä rajoissa.
Ylläpidämme tietokantaa materiaalien jäljitettävyydestä sekä materiaalitodistuksista. Kohdistamme materiaalitiedot tuotantoeriimme.

Asiakashyötyjä:

  • Kussakin asiakastilanteessa kilpailukykyisimpien hankintakanavien selvittämiseen kuluva aika minimoituu
  • Materiaalin hankinta- ja logistiikkakustannukset optimoituvat
  • Materiaaleihin ja puolivalmisteisiin sitoutunutta pääomaa vapautuu
  • Materiaalien jäljitettävyydestä huolehditaan puolestanne
  • Pitkän hankinta-ajan materiaaleja vaativien tuotteiden koneistaminen saadaan nopeasti käyntiin tilauksen tultua