Skip to main content

Laadunhallintapalvelu


Käytämme tuote- ja prosessilaadun hallinnassa asiakastarpeen mukaan edistyksellisiä toimintamalleja, kuten PPAP, 8D.

Keräämme tuotantoeräkohtaisesti monipuolista jäljitettävyystietoa, jossa dokumentoidaan mm käytetty materiaalierä, tuotantoajankohta, käytetyt tuotantokoneet, mittalaitteiden kalibroinnit, mittaustulokset sekä muut tarvittavat parametrit.

Tuotteet voidaan fyysisesti merkitä yksilöllisellä ja juoksevalla tunnistetiedolla tai vaihtoehtoisesti tunnistettavuustiedot kohdistuvat valmistuserään. Valmistuserien jäljitettävyys säilytetään myös varastointitoimintojen läpi käytettäessä pienerätoimituksia.

Kerromme havaitsemistamme poikkeavuuksista ja niiden laajuusvaikutuksista pro-aktiivisesti asiakkaalle ennen kuin varsinaista virhettä on asiakkaalla tai loppukäyttäjällä havaittukaan. Tällöin voidaan ennakolta tiedottaa mahdollisista riskitekijöistä ja tehdä ”korjauskampanjoita” kyseisiin riskikohteisiin ennen vian ilmaantumista käyttökohteessa.

Kauttamme saatte myös kolmannen osapuolen tekemät laadunvarmennustoimenpiteet, kuten laboratoriotestit ja rasituskokeet.

Asiakashyötyjä:

  • Tuotelaadun hallinta ja dokumentaatio täyttävät vaativimpienkin sovelluskohteiden kriteerit
  • Laadunhallinnassa saavutetaan korkeampi pro-aktiivinen riskien kontrolloinnin taso
  • Materiaali- ja valmistustiedon jäljitettävyys saadaan katkeamattomaksi ketjuksi
  • Vikaantumistilanteissa päästään varmemmin juurisyihin käsiksi, selvitettyä ongelman laajuus ja kontrolloitua riskipitoisen materiaalin potentiaalisia haittavaikutuksia ennen osien päätymistä loppukäyttäjälle
  • Tulevaisuudessa asiakas voi luopua tuotteiden vastaanottotarkastuksesta sekä oman tuotantonsa aikaisesta kontrolloinnista