Skip to main content

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Työstöhankinta Reponen Oy 
Y-tunnus 0600568-9 
Takumäentie 2
13130 Hämeenlinna 
Puhelin (03) 6161 241

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Esa Reponen

Rekisterin nimi
Reponen Works -sivuston yhteydenottolomakkeen tietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteydenottolomakkeen täyttäneiden asiakkaiden antamia henkilötietoja käytetään asiakkaan jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseksi ja Reponen Worksin suoramarkkinointitarkoituksiin. 


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
-  nimi
-  puhelinnumero
-  sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteydenottolomakkeiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja teknisen tuen työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteriä voidaan käyttää suoramainontaan tai muuhun markkinointitoimintaan. 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja 
saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.