Skip to main content

Kehittäminen


REPONEN WORKS paitsi investoi aktiivisesti uusimpaan teknologiaan, mutta ennen kaikkea kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja työmenetelmiään. Poistamme hukkaa ja aikaansaamme virtausta LEAN-filosofian mukaisesti. Vapautuvat resurssit käytämme tehokkaasti asiakaslisäarvoa nostavaan kehittämiseen sekä pidemmän että lyhyemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi etuajassa.

Tällä hetkellä aktiivisia kehitysaiheita ovat mm:

  • LEAN ja Six Sigma-periaatteiden hyödyntämisen syventäminen
  • Laatujärjestelmän muunnostyö ISO 9001:2015-mukaiseksi
  • Turvallinen yhteistyö robotin liikkuessa sen vaikutusalueella
  • Epäjärjestyksessä olevien kappaleaihioiden lavapoiminta robotisoidusti
  • Työstökoneiden käyttösuhteen mittaaminen automatisoidusti
  • Henkilötyön tuottavuuden mittaus ja kehitys
  • Kappalekohtainen laadunvarmistus työstösoluun sijoitetulla kompaktilla koordinaattimittauskoneella
  • Kappalemittausdatan siirtäminen asiakaskohtaisesti räätälöidyille raporteille automatisoidusti
  • Tietojärjestelmäkehitys tuotannon ajoittamisessa ja kapasiteetin hallinnassa